กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละรอบการรับ และสมัครออนไลน์ ที่ http://regservice.buu.ac.th

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

  • TCAS รอบ 1 : Portfolio ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัครแล้ว)
  • TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา ==> DOWNLOAD HERE
  • TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
  • TCAS รอบ 4 : แอดมิชชั่น
  • TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระTCAS รอบ 2 : Quota