กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS62)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละรอบการรับ และสมัครออนไลน์ ที่ http://regservice.buu.ac.th