กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และสหกิจศึกษา

 • ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 27 มิถุนายน พ.ศ.2563

 • สหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

 • บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์

  ให้นักศึกษาส่งประวัติอย่างย่อ (Resume) และใบแสดงผลการเรียนพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงเพื่อประกอบการพิจารณที่ Peerayaporn Jumniansab (Baifern) T +66 38 927 700 Ext. 7945 M +66 88 846 5456 peerayaporn.jumniansab-ext@adient.com

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2563

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสนิสิต 61)

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2563

  ปฏิทินการฝึกงานสำหรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสนิสิต 60)

  ปฏิทินการฝึกงานสำหรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2563

  เลื่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติสหกิจศึกษา เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเลื่อนการฝึกงานของนิสิตภาคฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้กำหนดช่วงเวลาให้นิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในช่วง ๙ สัปดาสุดท้ายของภาคเรียน (ประมาณวันที่ ๑๒ มกราคม ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเรียนให้ทราบต่อไป

  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 25 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ: พัฒนาซอฟแวร์ระบบสมองกลฝังตัวในรถยนต์, พัฒนาและให้บริการข้อมูล, ค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2563

  บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ไดรฟ์วิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ไดรฟ์วิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ทางวิทยาลัยประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ชาย/หญิง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง เพศชาย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพศชาย เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ กรุณาติดต่อ คุณหนึ่งฤทัย หรือคุณสุธาทิพย์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 038-932700 ต่อ 258

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Ford Motor Company (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ ผลิตรถยนต์


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Ford Motor Company (Thailand)

  ประเภทธุรกิจ ผลิตรถยนต์  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Limited

  ประเภทธุรกิจ (1) Driving Assistance Systems (Designs ultrasonic sensors, radars and cameras that are used in conjunction with apps to detect obstacles around vehicles) (2) Intuitive controls (Human-machine interfaces) (3) Connected car (Enhances communication options for drivers) สาขาที่รับสมัคร (1) Industrial engineering (4 positions, Male/Female) (2) Electrical engineering (2 positions, Male) (3) Electronics engineering (2 positions, Male) Contact Suthathip Loekdumnoenkit (สุธาทิพย์ ฤกษ์ดำเนินกิจ) ตำแหน่ง Time Attendance Staff Tel : +66 (0)38 932700 Ext. 258


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2563

  อบรม!! (27 ก.พ. 63)

  อบรมในหัวข้อ วิธีการหาปัญหาและหัวข้อในการทำโครงงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท เบโค ไทย จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  รับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน วิศวกรรมเครื่องกล 1 คน ติดต่อคุณพิริยา ศรวงษ์ (HR Officer) โทรศัพท์ 089-6081866 ที่อยู่ 360 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง รับนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

  Engineer Trainee ( 5 อัตรา) ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2563 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกงานมาก่อน) • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์,วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหกรรม • มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมพื้นฐาน • สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ ขยัน อดทน • นักศึกษาทุกท่านจะได้รับมอบหมายโครงงาน (Project) จากบริษัทฯ คนละ 1 โครงงาน Project และมีการนำเสนอต่อผู้บริหารตอนจบการฝึกงาน สวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ ติดต่อที่คุณกฤษณา 038-650060 ต่อ 113

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  Internship Bosch Group (Thailand)

  สหกิจศึกษาบริษัท Bosch Group (Thailand) กรอกข้อมูลตำแหน่งสหกิจศึกษา (Internship) ที่สนใจได้ที่ https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/thailand จะมีเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR) เปิดดู แล้วส่งข้อมูลไปให้แต่ละแผนกเลือก


  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  ปฏิทินและขั้นตอนการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และสหกิจศึกษา ภาคต้น 2563

  ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงานระบบฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ ฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

  ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา (นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ให้นิสิตรีบดำเนินการส่งเอกสารให้อาจารย์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 12:00 น.

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2563

  กลุ่มบริษัท Sumitomo รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  (1) Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co.,Ltd. - ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , มอเตอร์ไซด์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากผงโลหะขึ้นรูป - รับ 2 คน สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (2) Sumitomo Electric Wintec (Thailand) Co.,Ltd. - ผลิตลวดทองแดงเคลือบน้ำยาคุณภาพสูงส่งต่อให้แก่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และอีเล็คทรอนิกส์ - รับ 3 คน สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เคมี - ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ ทั้ง 2 บริษัทติดต่อที่ คุณสุดเขต ศรีจิวงษ์ษา  โทร. 0867858264 หรือ 027094252, 023240210 ต่อ 290

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  - ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ - ฝึกงานแบบสหกิจ - รับนิสิตภาควิชาไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล จำนวน 8 ตำแหน่ง - ที่อยู่ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง - ติดต่อ คุณปุณยสรณ์ โทร. 09-8793-6428

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด รับนิสิตฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 อัตรา

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด มีความประสงค์รับนิสิตฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมอุสาหการ จำนวน 6 คน นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/hM1DjUzoXLWNnuwa6


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2563

  การส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา (นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  ส่งเอกสารให้อาจารย์ตรวจสอบที่ (1) กล่องรับเอกสารห้องอาจารย์เจษฎา สายใจ ชั้น 3 (2) กล่องรับเอกสารสำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 1

  ประกาศโดย ผศ.ดร.เจษฎา สายใจ วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2563

  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

  กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2563

  บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้งบริษัท 15 - 16 อาคาร เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ 540 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประสงค์จะรับนิสิตเข้าฝึกงาน (ติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเกษมณี/คุณรมิดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-639-3500 ต่อ 104/110


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2562

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประสงค์จะรับนิสิตเข้าฝึกงาน plan to organize “ the BMW Open house for recruitment day - Internship 2020 “


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2562

  หัวการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  หัวข้อ การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อนและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานประจำปี 2563

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานประจำปี 2563 (ปิดรับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสรรหาผู้มีความสามารถและภาพลักษณ์องค์กร โทร 038-498000 ต่อ 2471 หรือ 7176 คุณภัทร์ สุทธิพงษ์ หรือคุณเมธินี ศุภธีระนนท์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง 24/6 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 รับนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ติดต่อ คุณภารดา กำลังมี / คุณภัทรเศรษฐ์ ประเสริฐศรี โทร 02-0460822 ต่อ 1321-2

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ปฏิทินการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๒ และภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้ง 150/46 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-347151-5 รับนิสิตเข้าฝึกงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 4 ตำแหน่ง และวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ สกุลรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-1022


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2562

  บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน เพื่อรับประสบการณ์จากบริษัทสัญชาติอเมริกา ผู้ผลิตเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัท สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Lumpoon.Siangsai@alliancels.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลำพูน (พี่น้อย) ฝ่ายประกันคุณภาพ ที่เบอร์ 033-019019 ต่อ 3504 สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน วิศวกรรมเครื่องกล 1 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 1 คน วิศวกรรมวัสดุ 1 คน และ วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1 คน


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2562

  รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการที่ต้องการรับนิสิตเข้าฝีกงานสหกิจศึกษาและภาคฤดูร้อน

  รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการที่ต้องการรับนิสิตเข้าฝีกงานสหกิจศึกษาและภาคฤดูร้อน จำแนกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2562 ระยะการฝึกงาน 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 2563


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2562

  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน

  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง และ 3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ตำแหน่ง


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2562

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ระยะเวลาการดำเนินการ  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2562

  ประกาศเกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ สหกิจศึกษา 2563

  นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ link ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณวธัญญา E-mail : watanya@eng.buu.ac.th


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 3 กันยายน 2562

  คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

  คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2562

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นิสิตที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบและสถานะ "ไม่มีการดำเนินการ" จะถูกตัดชื่อออกจากระบบ นิสิตที่มีสถานะอื่น ๆ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย (บริษัทรับเข้าฝึกงาน) โดยเร็วที่สุด มีข้อสงสัยหรือติดปัญหา สอบถามมาได้ที่เพจ ฝ่ายพัฒนานิสิต หรือพี่สุชาติ ห้องสมุดคณะฯ

  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2562

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้สำหรับการเข้าฝึกงานยังสถานประกอบการ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิวเมติกส์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMC เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมอุตสาหการ สวัสดิการที่นิสิตจะไดัรับระหว่างนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา 1. เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท 2. อาหารกลางวันฟรี 3. ค่าอาหารโอที 30 บาท 4. หอพัก 5. รถรับส่ง หอพัก โรงงาน 6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล นิสิตที่สนใจสามารถลงชื่อสมัคร ตามลิงค์ ภายในวันเวลาที่กำหนด


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561

  เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562 มีดังนี้


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2561

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2561

  ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมฟังการชี้แจงระบบฝึกงาน

  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -​ 16.00 น. ณ ห้องประชุม​ 1 ตึก M คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561

  บริษัท Bridgestone มารับสมัครงานที่คณะฯ

  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึก M คณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2561