กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และสหกิจศึกษา

 • ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 • สหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

  คู่มือฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2562

  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยฝึกในส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำ ระยะการฝึก (เดือนพ.ค.-ก.ค.)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2562

  กำหนดการ "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"

  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2562

  การรับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานฯ

  นิสิตที่ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ ไว้ (รอบที่ 25 มีนาคม 2562) ให้มาติดต่อรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ ในวัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2562

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

  แจ้งปิดระบบฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นิสิตที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบและสถานะ "ไม่มีการดำเนินการ" จะถูกตัดชื่อออกจากระบบ นิสิตที่มีสถานะอื่น ๆ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย (บริษัทรับเข้าฝึกงาน) โดยเร็วที่สุด มีข้อสงสัยหรือติดปัญหา สอบถามมาได้ที่เพจ ฝ่ายพัฒนานิสิต หรือพี่สุชาติ ห้องสมุดคณะฯ

  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2562

  บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561

  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้สำหรับการเข้าฝึกงานยังสถานประกอบการ


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัท อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

  บริษัท อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับศึกษาเข้าฝึกงาน

  บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด (เฟส 4/9) ผู้ผลิต Seatbelt & Airbag รายใหญ่ของประเทศไทย ต้องการเปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงาน/ฝึกสหกิจ ประจำปี 2019 นี้ นักศึกษาชาย จำนวน 2 คน ไม่จำกัดสาขาที่เรียน (Mech/IE/Electrical/Control/ETC.) ร่วมฝึกงานกับแผนก Launch Engineering เพื่อศึกษางาน New Project (ที่ตั้ง 700/908 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี) (หมายเหตุ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป)

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2562

  บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตเข้าฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรมเครื่องกล วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2562

  Electrolux Professional Rayong รับสมัครนิสิตฝึกงาน สหกิจศึกษา

  According to internship who interest to work with Electrolux Professional Rayong. Now, we open 3 positions as detail below. 1. Product Care Engineer => Mechanical Engineer 1 position 2. IT Engineer => IT Engineer 2 position ฝึกสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน น้องๆนิสิตที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาเบื้องต้น ทางบริษัทจะมีการสัมภาษณ์ผ่าน Conference ก่อนยืนยันการรับ นิสิตสนใจติดต่อโดยตรงได้ที่คุณ พัชราพร สังวรณ์ E-mail : phatcharaporn.sangwon@electrolux.com Electrolux Thailand Co.,Ltd. (EPR), Branch 00065 Hemaraj Rayong Industrial Land 169-169/2 Moo.3, Tambol Nonglalok, Amphur Bankhai, Rayong, Thailand 21120 Tel: +66 38 928 444

  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2562

  Infineon Technologies Internship รับสมัครนิสิต/นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้าน ฝึกงานด้าน Automotive Lighting Development

  “Infineon Technologies รับสมัครนักศึกษาไทยฝึกงานที่ประเทศสิงคโปรจำนวน 2 ตำแหน่ง ภายใต้โครงการ Automotive Lighting Development ร่วมกับบริษัท Wichien Dynamic Industry Co., Ltd. พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงฝึกงาน 6 เดือน ระหว่างมิถุนายน-พฤศจิกายน 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/InternshipSG ถึง 28 กุมภาพันธุ์นี้เท่านั้น” ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้นิสิต/นักศึกษาสามารถใช้ช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาภาคต้น รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2562

  บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนมาก สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/452 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 099-4056722 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/file/d/0B--0fExEd6c9T2FVeVFSVFpMQkh5azZWUnZPMXp2a1hoTTZr/view?usp=sharing


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2561

  รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนใบพัดของเครื่องยนต์เครื่องบิน (Bompressor Blade for Aero-Engine) ต้องการรับนิสิตสาขาวิศวกรรมอากาศยาน,เครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์,โยหะ,เคมี เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยมีรายละเอียดตามลิงก์


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2561

  ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบฝึกงานสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒ – ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒) ฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒)


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2561

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

  บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิวเมติกส์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMC เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมอุตสาหการ สวัสดิการที่นิสิตจะไดัรับระหว่างนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา 1. เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท 2. อาหารกลางวันฟรี 3. ค่าอาหารโอที 30 บาท 4. หอพัก 5. รถรับส่ง หอพัก โรงงาน 6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล นิสิตที่สนใจสามารถลงชื่อสมัคร ตามลิงค์ ภายในวันเวลาที่กำหนด


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561

  การมารับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน

  เรียน นิสิตทุกท่านครับ การมารับหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานในสถานประกอบการนั้น ให้นิสิตตรวจสอบสถานเอกสารของตนเองให้ขึ้นว่า “ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์” ก่อนมารับติดต่อรับที่ห้องสมุดคณะฯ

  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2561

  บริษัท WorkVenture รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท WorkVenture เปิดบ้านต้อนรับนักศีกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง นิสิตที่สนใจ ตำแหน่งงาน/ฝึกงาน และรายละเอียดของการประกาศรับสมัครและlink นนิสิตสามารถสมัครมาทาง link หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลส่วนใดเพื่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 081-6508156 นวินดา ทองชาติ


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2561

  รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รับสมัครนิสิตฝึกงาน รายละเอียดตามลิงค์


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2561

  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทีสุดในประเทศไทย AP OPEN HOUSE 2019 ด้วย 2 โปรแกรมที่เข้มข้น สำหรับนิสิต นักศึกษาปี 3-4 ๏ CIVIL ENGINEER สาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น เรียนรู้เจาะลึก เพื่อเป็นวิศวกรมืออาชีพ ๏ PRODUCT & SERVICE DESIGN สำหรับนิสิตทุกสาขาวิชา* เพื่อเป็นนักออกแบบ นักขาย และนักการตลาด มือโปร สมัครตั้งแต่วันนี้ -16 พ.ย. 2561


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2561

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จำกัด

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน (038-404200 ต่อ 368)


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2561

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีที่ 8 Chang Junior


  ประกาศโดย คุณสุชาติ สวยทอง วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2561

  เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562

  ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจปี 2562 มีดังนี้


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561

  รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนิสิตฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2561

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท นิสสัน สปริง(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2561

  ขอเชิญนิสิต เข้าร่วมฟังการชี้แจงระบบฝึกงาน

  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -​ 16.00 น. ณ ห้องประชุม​ 1 ตึก M คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561

  บริษัท Bridgestone มารับสมัครงานที่คณะฯ

  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึก M คณะวิศวกรรมศาสตร์


  ประกาศโดย Admin วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2561

  รับสมัครฝึกงาน สหกิจศึกษา

  บริษัท TRIUPH รับสมัครนิสิตฝกงานสหกิจศึกษา รายละเอียดตาม ลิงค์


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561

  บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

  บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ทำกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และโฟม รับสมัครนิสิตฝึกงาน


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561

  บริษัทแคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

  บริษัท เธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561

  รับสมัครฝึกงาน สหกิจศึกษา

  บริษัท บริดจสโตนฯ รับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์


  ประกาศโดย คุณวธัญญา ลุนชัยภา วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561