การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 5 (คลิ๊กที่นี่) ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) เว็ปไซต์รับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศ Read More

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยา Read More

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 3 (คลิ๊กที่นี่) ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ต Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้ รายชื่อผู้มี Read More

การจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิศวฯ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตามกำหนดการดังนี้ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ 21 – 30 เมษายน 2560 ชำระค่าธรรมเนียมขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ ณ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 (รายวิชาละ 200 บาท) และโปรดรีบยื่นใบคำร้อ Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 17-18 ธ.ค. 59 นั้น  บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอประผลการทดสอบฯ คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ Read More

การดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะวิศวฯ กำลังจะจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 17-18 ธ.ค. 59 (เปิดรับใบคำร้องวันที่ 1-11 ธ.ค. 59) ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้ 1. นิสิ Read More

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา และไม่เต็มเวลา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา และไม่เต็มเวลา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวโหลด