รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกที่นี่ ดูประกาศรับสมัครงาน

คลิกที่นี่ ใบรับสมัครฯ (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และลงวันที่ต่อหน้าฝ่ายบุคคล

ในวันที่สมัครงาน)

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 038102222 ต่อ 3300, 3311
(ฝ่ายบุคคลคณะวิศวฯ)