ผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

       โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพันกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

**ต้องเตรียมเอกสารมาวันรายงานตัวให้ครบถ้วนเรียบร้อย สามารถดูรายละเอียดได้ คลิกที่นี่ **