คณะวิศวะ เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนและอาจารย์ในการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน รวมถึงดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
คุณสมบัติ
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
• มีความรู้และทักษะด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การเขียนโปรแกรม/การเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการประดิษฐ์
• รักการสอนและการทำงานกับเด็กและเยาวชน
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://goo.gl/4gZTx2

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่ https://goo.gl/dB35Ki หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3313 (คุณปนิดา)