คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๙๐๓๔๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครด้วยตนเอง จึงขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และ กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

คลิกดูรายละเอียด ที่นี่