คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่5
 
ประกาศโดย : นายรุจิภาส เชื้อจง เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ ดร.ศรีสุดา แซ่อึ้ง ผู้วช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เข้าร่วมงาน "เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5" กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานดังกล่าว นิสิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนวัตกรรมทาง วิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงในงาน ได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้ร่วมชมงาน

กลับไปก่อนหน้านี้
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2017 All rights reserved.