คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำถาม คำตอบ
รับสมัครทางไหนค่ะ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับสมัครhttp://regservice.buu.ac.th/#ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

http://regservice.buu.ac.th/text/76-index.pdf

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)

http://regservice.buu.ac.th/text/12-index.pdf

ระบบการรับสมัคร

http://e-admission.buu.ac.th/

วุฒิ ปวช ปวส. สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ค่ะ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่าทุกสาขาวิชา)ถ้ามีคะแนน ONET หรือ GAT/PAT ยื่นสมัคร Admissions หรือ ทางมหาวิทยาลัย ช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.255910-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิสชั่นส์ เข้าสู่ระบบได้ที่

http://www.aupt.or.th/index.php

ถ้ารายงานตัวเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา สมัครได้หรือไม่ เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของ มหาวิทยาลัยบูรพา(2) ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 59 แล้วถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์ เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับตรง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

(3) ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในการคัดเลือก ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา จะแจ้งรายชื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2559

(4) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศของคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่ดำเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา

(5) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

เกรดเฉลี่ยที่รับ ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ คณิต
มีทุนกู้ยืมมั๊ย มีทุน กยศ.
ยังรับภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ อยู่รึป่าว ไม่เปิดรับแล้ว ปิดหลักสูตรไปแล้ว
ค่าเทอม / ค่าเล่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เท่าไหร่ ตอบ ค่าเทอมภาคปกติ โดยประมาณ 18,000-20,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ที่http://reg.buu.ac.th/document/regulations/33-52.pdf

ภาคพิเศษประมาณ 32,000 ถึง 35,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://reg.buu.ac.th/document/regulations/34-52.pdf

การเทียบโอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชากระทำได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จากเวปhttp://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/Tran56.pdf และควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
จะมีโครงการเปิดรับวุฒิ ปวช. ปวส. อีกหรือไม่ ยังไม่มีแผนการเปิดรับ
นิสิตขอย้ายจากมหาลัยอื่นมาเรียนที่ ม.บูรพา ได้มั๊ย ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามนี้จ้าhttp://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/30-57.pdf
โครงการ คะแนน / เกณฑ์ที่ใช้ ช่วงเวลารับสมัครโดยประมาณ ระบบการรับสมัคร
รับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก GPAX, GAT, PAT1, PAT2, PAT3หรือใช้วิชาสามัญแทน (ฟิสิกส์ เคมี คณิต อังกฤษ) ครั้งที่ 1 : 18 พ.ย. – 21 ธ.ค. 59

ครั้งที่ 2 : 18 พ.ย.59 – 25 เม.ย.60

ระเบียบการhttp://regservice.buu.ac.thระบบการรับสมัคร

http://e-admission.buu.ac.th

รับตรงทั่วประเทศ
โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือยื่นคะแนน GAT/PAT ก.พ. – เม.ย.
รับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคพิเศษ) GPAX, ONET, PAT3 มิ.ย.
Admission GPAX, ONET, GAT, PAT2, PAT3 พ.ค. http://www.aupt.or.th/admissions.php

หมายเหตุ