การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท KSI SOLUTION จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ตำแหน่ง CMO บริษัท TKK CORPORATION จำกัด และคุณฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ ตำแหน่ง CEO บริษัท KSI SOLUTION จำกัด บริษัทผู้นำทางด้าน Factory Automation และ System Integrator เข้าพบ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรบและ Read More

โครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2)

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2) โดยมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนโปรแกรม PLC และฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GX Works2 วิทยากรโดย คุณศุภจักร คำพันธุ์ และ คุณรัฐวัฒน์ เซมา จากบริษ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เวลา 15.30-17.30 น.   พบกับการบรรยายในหัวข้อ ชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน ทำไมอาชีพนักบินจึงเป็นอาช Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอ็นโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สี่เหลี่ยม (En Read More

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

  รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในกลุ่ม TSF ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดที่โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  

ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO

อบรมสัมมนาหลักสูตรมาตรฐาน ISO ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO (• ISO9001:2015 • ISO14001:2015 • ISO45001:2018) ในวันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง M801 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 1000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จ Read More

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 17-18 ธ.ค. 59 นั้น  บัดนี้การทดสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอประผลการทดสอบฯ คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ หลักสูตร ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559)

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นรายวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ Read More

การดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะวิศวฯ กำลังจะจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 17-18 ธ.ค. 59 (เปิดรับใบคำร้องวันที่ 1-11 ธ.ค. 59) ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้ 1. นิสิ Read More