คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 90347 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา   ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๔๗) ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑   นายวรวุฒิ  เมืองรัตน์   ลำดับสำรอง ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒   นาย Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาค ข 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้   ๑.      กำหนดขยายรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.      กำหนด Read More