รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา   คลิกที่นี่ ดูประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่ ใบรับสมัครฯ (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และ Read More