คณะวิศวะ เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนและอาจารย์ในการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน รวมถึงดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติ • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า • มี Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา ๙๐๓๔๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครด้วยตนเอง จึงขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่อัตรา 91328 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได Read More