คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา   ๑.      กำหนดขยายรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.      Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 90233 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา กำหนดรับสมัครงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ Read More

ผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์        โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพันกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ **ต้องเตร Read More

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา   คลิกที่นี่ ดูประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่ ใบรับสมัครฯ (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และ Read More