ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้ โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) จัดอบรมหลักสูตรการใช้ โปรแกรม Solid Edge ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ -ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย M4002 อาคารเกษมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -บรรยายโดย ผู้เชียวชาญ จากบริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) -โดยเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบ Read More