โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO โดย ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ISO ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน มาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่ Read More

การประชุมหารือการดำเนินงาน Automation Park ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ส่วนงาน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Automation Park ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในอนาคตต่อไป รายชื่อส่วนงานที่เข้าป Read More

Gear BUU Run, Fun Together 2019

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน การกุศล ระยะทาง 2.5, 5 และ 10.5 กม วันอาทิตย์ที่ 16 เดือน 6 ปี 62 เวลา 05.09 น กับรายการ Gear Buu Run, Fun Together 2019 โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้าง Innovation Center เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครและ Read More