ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO

อบรมสัมมนาหลักสูตรมาตรฐาน ISO ศูนย์ IC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อมาตรฐาน ISO (• ISO9001:2015 • ISO14001:2015 • ISO45001:2018) ในวันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง M801 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 1000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จ Read More

การประชุมหารือการดำเนินงาน Automation Park ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ส่วนงาน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Automation Park ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในอนาคตต่อไป รายชื่อส่วนงานที่เข้าป Read More

กิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge

นิสิตวิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 จำนวน 25 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม Spaghetti Bridge Challenge ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ในการเรียนวิชา Engineering Mechanics โดยสะพานที่ทำจากเส้นสปาเก็ตตี้ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด 102.8 กรัมสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม การร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ที่ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจในการ Read More