การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท KSI SOLUTION จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ตำแหน่ง CMO บริษัท TKK CORPORATION จำกัด และคุณฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ ตำแหน่ง CEO บริษัท KSI SOLUTION จำกัด บริษัทผู้นำทางด้าน Factory Automation และ System Integrator เข้าพบ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรบและ Read More

การประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตเกี่ยวกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ Read More

โครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2)

เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม การใช้งาน PLC หลักสูตร Basic PLC (GX Works 2) โดยมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบ และเขียนโปรแกรม PLC และฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GX Works2 วิทยากรโดย คุณศุภจักร คำพันธุ์ และ คุณรัฐวัฒน์ เซมา จากบริษ Read More

พิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สัญชัย เอียบปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ นางวธัญญา ลุนชัยภา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 โครงการ “MMTh Talent Internship Program” เวลา 14.30-16.00 น. ณ บริษัท Read More

โครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)”

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “การส่งเสริมเทคนิคการเรียนรู้ฐานวิศวกรรมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-Active Learning Workshop with Fabrication Lab)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ผ่านฐานเ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้อง 801 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อ EEC และในช่วงท้ายได้มีการสักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความเป็นกันเอง คณะ Read More

แนะแนวการศึกษา เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดย สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง จัดโครงการบรรยายเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรโดย นักบินมากประสบการณ์ และครูการบิน ที่จะถ่ายถอดชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน กว่าจะได้เป็นนักบินต้องผ่านอะไรมาบ้าง และโอการการเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินได้อย่างไร ณ ห้องป Read More

โครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงความเคารพต่ออาจารย์และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เป็นการรับขวัญน้องใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช เวลา 15.30-17.30 น.   พบกับการบรรยายในหัวข้อ ชีวิตและประสบการณ์ของอาชีพนักบิน ทำไมอาชีพนักบินจึงเป็นอาช Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอ็นโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สี่เหลี่ยม (En Read More