เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยา Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ในการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมใน EEC และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ  

ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็ Read More

ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Emerging Investigator 2019 จาก Royal society of chemistry (RSC) ประเทศอังกฤษ

ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reactionในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ซึ่งเป็นวารสารของ Royal society of chemistry(RSC) ประเทศอังกฤษ โดยทาง Board members ได้คัดเลือกนักวิจัยจำนวน 27 Read More

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 3 (คลิ๊กที่นี่) ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่) สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ต Read More

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากงาน Robot Design Camp 2019 ระดับภูมิภาค

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Robot Design Camp 2019) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธาวิน สะมะทอง นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 เ Read More

โครงการ สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้สืบสานประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป และเป็นโอกาสอันดีที่ให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ขอพรจากผู้ใหญ่ในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่ว Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และนายวิโรจน์ รมเยศ ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริม Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หัวข้อ Basic PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรให้กับศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดฝึกอบรมด้านระบบอัตโนมัติและ Read More