คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 91328 สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563) ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 1/2563) ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563   รายละเอียดและคุณสมบัติ คลิกที่นี่ ใบสมัครคัดเลือกพนักงานฯ คลิกที่นี่