ผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์        โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพันกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ **ต้องเตร Read More

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4455 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา   คลิกที่นี่ ดูประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่ ใบรับสมัครฯ (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และ Read More