คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูระเบียบการและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th