ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์(ภาคพิเศษ) และโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในโครงการพิเศษ จํานวน 3 สาขาวิชา
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2016 All rights reserved.