ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวางแผนภาษี”
8 กรกฎ งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พุทธศักราช 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2015 All rights reserved.