ประกาศผลสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการจัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2017 All rights reserved.