กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตรหัส 54
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา 1 อัตรา
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา และไม่เต็มเวลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลา และแบบไม่เต็มเวลา ประจำภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2016 All rights reserved.