ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การเเข่งขันทักษะวิชาการการเขียนเเบบ เเละออกเเบบ ๓ มิติด้วยโปรเเกรม SolidWorks
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Schedule of Intensive English Course for English Program Students 2015 (Ice Breaking Session)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
 
...ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม
  • ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้
...ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด
 
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Copyright © 2010-2016 All rights reserved.